YÖNETİCİ TAYİNİ TALEBİ

YÖNETİCİ TAYİNİ TALEBİ

(Kimse yönetici olmak istemezse mahkemeden atama istenir) ...........................SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI : (Adı Soyadı,Adresi) DAVALI : Hasımsız. KONUSU : Anagayrimenkulümüze yönetici atanması. OLAY : ...............ili..............ilçesi ................ mahallesi .............. caddesi ............. sokakta ........... ada ........... parselde bulunan ...... kapı numaralı anagayrimenkulün paydaşıyım. Kat malikleri kurulunca yönetici seçimi konusunda anlaşma sağlanamadığından, yönetici seçilememiştir. Sözkonusu yöneticinin mahkemenizce atanması hususunda dava açılmış bulunmaktadır. HUKUKİ DAYANAK: Kat mülkiyeti kanunu Md.33,34 ve ilgili mevzuat. DELİLLER : Tapu sicil kaydı,yönetim planı ve diğer deliller. SONUÇ VE İSTEK : Paydaşı bulunduğum anagayrimenkule kat malikleri arasından veya dışarıdan bir yönetici atanmasını arz ve talep ederim. (Tarih...../...../.......) Davacı(Adı-Soyadı,İmza)