APARTMAN KAPICILARI İLE YAPILAN SÖZLEŞME

APARTMAN KAPICILARI İLE YAPILAN SÖZLEŞME

KAPICILIK SÖZLEŞMESİ İŞVEREN : Apartman bağımsız daire malikleri (Adları,Soyadları) YÖNETİCİ : Kat malikleri adına (Adı ve Soyadı) İŞYERİ : …………………………..Apartmanı ADRESİ : ………………………… …………. ………… …………………………. KAPICI Adı ve soyadı : …………………………………. Doğum tarihi : …………………………………. Baba adı : ……………………………….. Adresi : ………………………………. YAPILACAK İŞ : Kapıcı;kat maliklerinin birlikte konut olarak kullandıkları gayrimenkulün müşterek yerlerinin,müştemilatının temizliğini yapmak,ortak yerlerin genel anlamda gözetimini sağlamak,çöpleri toplamak,kış aylarında kaloriferi yakmak, bahçenin bakım ve sulama işlerini yapmakla görevlidir. İŞE BAŞLAMA TARİHİ : ……………………………… SÖZLEŞMENİN SÜRESİ : ……………………………. ÜCRET : Aylık ………………………. TL. ÜCRET ÖDEME ZAMANI : Her ayın ……’ine kadar ödenir. KAPICI KONUTU : Kapıcı;kapıcı dairesinde kira ödemeden oturacaktır. KAPICI KONUTUNUN ELEKTRİK-SU GİDERİ : Depozitoları ilgili idarelere kapıcı tarafından yatırılarak,elektrik ve su giderleri kendisi tarafından ödenecektir. ÇALIŞMA SAATLERİ : Günde 7,5 haftada 45 saat çalışılacaktır. YAZ AYLARINDA : 07.30 – 10.30 (3 saat çalışma) 10.30 – 14.00 (Ara dinlenmesi) 14.00 – 15.30 (1,5 saat çalışma) 15.30 – 17.00 (Ara dinlenmesi) 17.00 – 20.00 (3 saat çalışma) KIŞ AYLARINDA : 06.00 – 10.00 (4 Saat çalışma) 10.00 – 11.30 (Ara dinlenmesi) 11.30 – 12.30 (1 saat çalışma) 12.30 – 17.00 (Ara dinlenmesi) 17.00 – 19.00 (2 saat çalışma) 19.00 – 22.30 (Ara dinlenmesi) 22.30 – 23.00 (0,5 saat çalışma) Kapıcı,iş saatlerinden sayılmayan ara dinlenmelerinde tamamen serbesttir.Kapıcı,ara dinlenmelerinde kat malikleri veya yerlerine kaim kişilere hizmet görmek zorunda değildir Buna rağmen kendiliğinden böyle bir çalışmada bulunduğu takdirde fazla mesai yaptığını iddia edemez. Kat malikleri kurulu veya onlar adına yönetici;yukarıda belirtilen çalışma saatlerinin başlama ve bitme zamanlarını bir hafta önce bildirmek kaydıyla değiştirebilir. HAFTA TATİLİ : Kapıcı ……………………….günü hafta tatilini kullanır. GENEL TATİL : Kapıcı genel tatillerde çalışır,ancak bu günlerin ücreti % 100 zamlı ödenir. YILLIK İZİN : Kapıcı,1475 sayılı iş kanununda belirtilen süre dahilinde yöneticinin belirteceği tarihte yıllık ücretli izin kullanır. DENEME SÜRESİ : İşe başlama tarihinden itibaren 1 aydır. ÖZEL ŞARTLAR : ………………………………………. ………………………..(Kapıcının hafta tatili,yıllık izini, maazeret izini gibi hususlarla; raporlu ve yıllık izinli,maazeret izinli olduğu sürelerde kapıcılık hizmetinin nasıl temin edileceği;bu hizmetin dışarıdan geçici işçi temin edilerek mi veya gider makbuzu tanzim edilerek kapıcının eşine veya 18 yaşını bitirmiş çocuğu varsa ona mı gördürüleceği gibi konuların sözleşmede belirtilmesinde yarar vardır.) SÖZLEŞME TARİHİ : …………………………………… İşbu kapıcılık sözleşmesinde yer almayan hususlarda 1475 sayılı iş kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. ………………………..tarihinde yukarıdaki şartlarla tanzim edilen sözleşme taraflarca okundu imzalandı. YÖNETİCİ …………….KAPICI Adı soyadı ……………Adı soyadı (İmza)……………….. (İmza)