ASANSÖR BAKIM SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

ASANSÖR BAKIM SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

ANLAŞMA Bir tarafta ticari ikametgahı…………………………………………………………………….İSTANBUL. olan ……………………………………………………………..(bundan böyle kısaca “MÜŞTERİ” diye anılacaktır) ile diğer tarafta ticari ikametgahı………………………………………………İSTANBUL. olan …………………………………(bundan böyle kısaca………….……………diye anılacaktır.) arasında aşağıda yazılı hüküm ve şartlarla bir anlaşma akdedilmiştir. I – ANLAŞMANIN KONUSU Taraflar,……………………………….’nın kendi istihdam ettiği personeli vasıtasıyla MÜŞTERİ işyerinde ki asansörlarin aylık ve periodik bakımlarının yapılmasıdır II – ANLAŞMANIN SÜRESİ İşbu anlaşmanın başlangıç tarihi …./…/….. olup,başlangıç tarihinden itibaren …./…./…. Tarihine kadar geçecek olan süredir. III – TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ A-………………vereceği hizmetler için istihdam edeceği tüm personelin işvereninin kendi personeli Olacak ve; 1- Her hangi bir arıza ihbarında 12 saat içinde hizmet verecektir, 2- İşveren sıfatıyla gerek bu kanunlar,gerekse diğer kanun,tüzük ve yönetmeliklerle getirilen tüm kurallar ile yetkili makamlar tarafından verilecek emir ve talimatlar doğrultusunda hareket edecektiri, 3- Garanti süresi içinde parça değişimleri ücretsiz yapılacaktır. 4- Personelin göreve uygun standart kıyafetler ile hizmet verecektir 5- Garanti harici parça değişiminde sadece parça ücreti alınacaktır. B- Müşteri, 1- İşyerinde personele uygun bir çalışma ortamı sağlamayı, 2- Giyinme soyunma odası ve dolap temin etmeyi, IV – YAPILAN İŞ BEDELİ VE ÖDEMELER ……………………..,işbu anlaşma hükümleri çerçevesinde taahhüt ettiği işler karşılığı olarak her ayın……..haftası içinde fatura düzenleyecek ve MÜŞTERİ’ye ibraz edecektir.İbraz edilen faturalar her ayın……haftası içinde…………………..’ya ödenecektir. V – ASANSÖR BAKIMLARINDA YAPILMASI GEREKEN İŞLER a.AYLIK BAKIMLARDA YAPILACAKLAR 1- Tesisat kontrolu 2- Kapı kilit ve fiş kontağı 3- Emniyet pervazı, fotosel, güç kontağı 4- Stop düğmesi ve alarmlar 5- Frenler 6-Sinyal Lambaları 7- Kapı camları ve fanlar b.ÜÇ AYLIK BAKIMLARDA YAPILACAKLAR 1- Otomatik kapı kayışları,makaralar abştrayfer switchler 2- Otomatik kapı motoru, freni, kolları, kabloları,kontakları, ağırlıkları,yay ve zincirleri 3- Butonyerler,kuyu bilgi setleri, flexible kablolar 4- k.ağırlık paten ve yağdanlıkları , kenet konsolları, saptırma makaraları 5.Tamponlar, switchler, denge zinciri ve makara 6- halat gevşeme kontrolu,yol ve hız tako, kompanzasyon makarası. 7-kabin ve karşı ağırlık rayları, tijleri, regülatör ve düğmeleri c.ALTI AYLIK BAKIMLARDA YAPILACAKLAR 1- Paraşüt, taban, kontaklar,Duruş hassasiyeti 2- Halat gevşeme kontağı,kabin butonyeri 3- Göstergeler, halat askıları, patenler, yağdanlıklar 4- kapı mekanizmaları ve patenleri, makaralar, 5- Revizyon Şalteri, kabin tavanı ve temizliği ile uyarılar 6- Kontaktörlr, röleler,yatak ve makine kontrolu 7- Taşıyıcı ve regülatör halatlarının kontrolu 8- Tahrik kasnağı kanalları ile motor generatör kömür kontrolu 9- bağlantı klemens kontrolu, kumanda gerilim ölçümü 10.Ana şalter, fren magneti, saptırma makaralar, motor temizliği,kumanda tablosu ve fanlar VI – İHTİLAFLARIN HALLİ Taraflar,işbu anlaşmanın yorumu ve uygulamasından doğabilecek her türlü ihtilafta yetkili yargı mercilerinin İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlükleri olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir. VII – TEBLİGAT Taraflar işbu yer anlaşmada yer alan adreslerin tebligata açık adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın geçerli ve yasal sayılacağını ve bu adreslerde meydana gelen değişikliklerin ….. gün zarfında anlaşma taraflarına yazılı olarak duyurulacağını,aksi halde anlaşmada yazılı adreslere yapılacak tebligatların tarafları bağlayacağı ve geçerli yasal tebligat olacağını peşinen kabul etmişlerdir. VIII – İDARİ YÜKÜMLÜLÜKLER Asansörlerin bakım ve kontrollarının her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluğu ……………………….. aittir. Gerekli teknik personeli istihdam etmek, yasal ve idari yetki belgelerini , çalışma ruhsatlarını almak, bunları ilan etmek, yasal uyarıları asmak gibi işlerden sorumludurlar. IX – ANLAŞMANIN FESHİ Taraflar işbu anlaşmayı herhangi bir sebebe bağlı olmaksızın ….. ay önceden yazılı bildirmek suretiyle her zaman sona erdirebilir. İşbu dokuz (9) ana maddeden oluşan anlaşma taraflar arasında …./…/…. Tarihinde iki (2) nüsha olarak akdolunmuştur. FİRMA ADI APARTMAN/SİTE ADI